Missionaire baby

Zonder dat onze kleine David het door heeft, is hij al een bruggenbouwer tussen mensen. Buren die we tot nu toe alleen op straat ontmoetten, komen bij ons thuis op bezoek. Turkse buurvrouwen buigen zich over de kinderwagen. We krijgen allerhande adviezen. Instemmend knikken ze als we onze blijdschap delen. Ouders zijn bindt samen. Daar kan geen taalbarrière of cultuurverschil tegenop. Buurtkinderen komen op kraambezoek en vertellen bezorgd over de straatcultuur in deze wijk. Buurvrouwen waarschuwen nu al voor de drugsnaalden in de speeltuin.

Voorlopig ligt David nog warm en veilig in de kinderwagen en zijn we dankbaar voor Jezus woorden over ‘Geen zorgen voor de dag van morgen’ en ‘Je Hemelse Vader weet wat je nodig hebt’.  Op 15 oktober is hij gedoopt. God verbond en verbindt Zijn Naam aan die van David.

Zijn genade is er ook voor u, jou, de mensen in de wijk. Immanuel, God met ons!