21 oktober 2015

Leiderschap

Bij Licht op Zuid is de missionair werker met het kernteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het team zet de koers uit, neemt beslissingen, stuurt vrijwilligers aan en verleent pastorale zorg.

Hiernaast is er een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de IZB, de Maranathakerk en het kernteam. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen van Licht op Zuid te bespreken.